Fiskebröderna

Fiskebröderna var i digert behov av en ny hemsida då deras gamla hade betydande problem med sin layout och inget utvecklat system för att hantera beställningar.

Med nytt underlag i form av bilder, text och profesionell video togs en ny modern layout fram och byggdes ut med en komplett webbshop.